Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na Chóralny Utwór LiturgicznyJury w składzie:

dr hab. Paweł Łukaszewski - przewodniczący

prof. Mariusz Kończal - członek

dr Krzysztof Grzeszczak - członek

mgr Anna Wójtowicz - sekretarz

po zapoznaniu się z 24 utworami nadesłanymi na konkurs wydało następujący werdykt:

miejsce kompozytor (godło) tytuł format
I miejsce Łukasz Urbaniak (PLATON13) In te Domine PDF
II miejsce Tomasz Cywiński (EZECHIASZ) Dominus regnavit! Exsultet terra (Psalm 97) PDF cz. 1

PDF cz. 2
III miejsce nie przyznano
Nagroda Specjalna za walory warsztatu kompozytorskiego Justyna Kowalska-Lasoń (KIM JESTEM?) In terra, in mari PDF
wyróżnienie Łukasz Urbaniak (CEMBALO) Miserere mei PDF
Utwór nagrodzony I miejscem będzie zaproponowany chórom do prezentacji w czasie V Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica" w Gnieźnie w dniu 20 października 2012 roku, a jego najlepsze wykonanie uhonorowane będzie Nagrodą Specjalną.