Konferansjer VIII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej


dr Anna Szarapka (Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy)

Ukończyła teorię muzyki na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Warszawie. W 2010 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie obroniła dysertację doktorską Władysław Walentynowicz twórca, pedagog i organizator życia muzycznego napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Podhajskiego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i sympozjach (Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Warszawa, Wrocław). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na muzyce polskiej XX i XXI wieku oraz życiu muzycznym regionu Pomorza i Kujaw. Ma w dorobku kilkadziesiąt artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, w Gdańsku oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest autorką haseł biograficznych w słowniku Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod redakcją Marka Podhajskiego, a także autorką omówienia twórczości Michała Dobrzyńskiego na płycie kompaktowej Expression (DUX 2012).

Pracuje na stanowisku nauczyciela dyplomowanego w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Współpracuje również jako publicysta i prelegent z regionalnymi instytucjami kulturalnymi. Jest wiceprezesem Towarzystwa Mozartowskiego, członkiem zarządu Fundacji na rzecz młodzieży muzykującej "Viva-Musica", członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo. Za pracę na rzecz kultury otrzymała odznaczenie "Zasłużony Działacz Kultury".