Werdykt jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej

JURY I w składzie:
prof. zw. dr hab. Marek Rocławski - przewodniczący
prof. zw. dr hab. Katarzyna Sokołowska - członek
dr hab. Monika Wilkiewicz - członek
oceniające uczestników w następujących kategoriach:
chóry dziecięce do lat 12,
chóry dziecięce do lat 16,
chóry młodzieżowe,
chóry mieszane,
zespoły wokalne

oraz

JURY II w składzie:
prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - przewodnicząca
ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski - członek
dr hab. Tomasz Dzięcioł - członek
oceniające uczestników w następujących kategoriach:
chóry kameralne,
chóry jednorodne,
monodia liturgiczna

wysłuchały prezentacje 30 zespołów, które wykonały obligatoryjnie dwa utwory o tematyce pasyjnej lub wielkopostnej oraz pozostałe kompozycje o podobnym charakterze.

OCENA JURY

Jurorzy postanowili przyznać następujące miejsca:

I. w kategorii "Chóry dziecięce do lat 12"

Brązowy Dyplom

Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" - 72,3 pkt.
dyrygent - Grzegorz Handke

II. w kategorii "Chóry dziecięce do lat 16"

Brązowy Dyplom

Chór Dziecięcy "ASBeek" Państwowej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku - 74,6 pkt.
dyrygent - Andrzej Sitek

III. w kategorii "Chóry młodzieżowe"

Złoty Dyplom

Chór Mieszany PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy - 94,6 pkt.
dyrygent - Aleksandra Grucza-Rogalska

Młodzieżowy Chór "Canto" Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku - 92,6 pkt.
dyrygent - Marian Szczepański

IV. w kategorii "Chóry jednorodne"

Złoty Dyplom

Wyrzyski Chór Męski - 91,0 pkt.
dyrygent - Piotr Jańczak

Srebrny Dyplom

Chór Męski Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku - 88,0 pkt.
dyrygent - Michał Kozorys

Kameralny Chór Męski Cantilena z Wrocławia - 82,0 pkt.
dyrygent - Artur Wróbel

Dyplom uczestnictwa

Chór Żeński Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach - 64,0 pkt.
dyrygent - Łukasz Rosiak

Prawosławny młodzieżowy chór Woskliknowienije - Hajnówka - 64,0 pkt.
dyrygent - Vita Kotsyubaylo

V. w kategorii "Chóry mieszane"

Złoty Dyplom

Chór Kameralny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu "Musica Viva" - 97,0 pkt.
dyrygent - Laura Stieler

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej - 95,0 pkt.
dyrygent - Mariusz Mróz

Srebrny Dyplom

Rybnicki Chór Kameralny Autograph - 88,0 pkt.
dyrygent - Joanna Glenc

Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 86,0 pkt.
dyrygent - Marcin Wróbel

Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 81,3 pkt.
dyrygent - Benedykt Odya

Brązowy Dyplom

Wejherowski Chór Mieszany Camerata Musicale - 70,0 pkt.
dyrygent - Aleksandra Janus

Dyplom Uczestnictwa
Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - 64,0 pkt.
dyrygent - Michał Sergiusz Mierzejewski

Chór Lutnia z Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach - 60,3 pkt.
dyrygent - Łukasz Rosiak

Chór Kameralny "Canto" z Wyrzyska pod dyr. Piotra Jańczaka nie został oceniony z powodu znacznego przekroczenia czasu występu.

VI. w kategorii "Chóry kameralne"

Złoty Dyplom

Chór Kameralny Ab Imo Pectore - Ożarów Mazowiecki - 94,0 pkt.
dyrygent - Mariusz Latek

Srebrny Dyplom

Poznański Chór Kameralny FERMATA - 89,0 pkt.
dyrygent - Mateusz MJ Sibilski

Supra Vocalis Ensemble - Gdańsk - 88,0 pkt.
dyrygent - Michał Kozorys

Brązowy Dyplom

Sopocki Chór Kameralny Continuo - 78,0 pkt.
dyrygent - Mateusz Tyburski

Chór The G Singers - Grudziądz - 75,0 pkt.
dyrygent - Aleksandra Drozdecka

Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne "Lutnia" w Kole - 72,0 pkt.
dyrygent - Agnieszka Gralińska

Cum Sanctis - Lublin - 70,0 pkt.
dyrygent - Barbara Pazur

VII. w kategorii "Zespoły wokalne"

Złoty Dyplom

Żeński Zespół Wokalny "Sigma" Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - 100,0 pkt.
dyrygent - Magdalena Filipska

Brązowy Dyplom

Męski Zespół Wokalny Foyer - Warszawa - 80,0 pkt.
dyrygent - Jakub Szafrański

Męski Kameralny Zespół Wokalny The Singing Heads - Łódź - 74,0 pkt.
dyrygent - Mariusz Lewy

VIII. w kategorii "Monodia liturgiczna"

Złoty Dyplom

Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti - Warszawa - 100,0 pkt.
dyrygent - Michał Sławecki

Srebrny Dyplom

Prawosławny młodzieżowy chór Woskliknowienije - Hajnówka - 81,0 pkt.
dyrygent - Vita Kotsyubaylo


NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie kompozycji pasyjnej Crucem tuam Łukasza Urbaniaka
Rybnicki Chór Kameralny Autograph
dyrygent - Joanna Glenc

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego
Wyrzyski Chór Męski
dyrygent - Piotr Jańczak

Nagroda Specjalna Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Warszawie Krzysztofa Dudka
Poznański Chór Kameralny FERMATA
dyrygent - Mateusz MJ Sibilski

Nagroda Specjalna JM Rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. zw. dr. hab. Jerzego Kaszuby
Chór Kameralny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu "Musica Viva"
dyrygent - Laura Stieler

Nagroda Specjalna Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Bydgoszczy Marka Gralika - dla dyrygenta
Magdalena Filipska - dyrygent Żeńskiego Zespołu Wokalnego "Sigma" Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Nagroda Specjalna Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Marzeny Matowskiej
Chór Mieszany PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy
dyrygent - Aleksandra Grucza-Rogalska

Nagroda Specjalna Dyrektor Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy Joanny Busz
Młodzieżowy Chór "Canto" Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku
dyrygent - Marian Szczepański

Nagroda Specjalna Kierownika Zakładu Muzyki Sakralnej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. zw. dr. hab. Mariusza Kończala - dla dyrygenta
Michał Sławecki - dyrygent Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti

Nagroda Specjalna Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy dr. Orlina Bebenowa
Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
dyrygent - Mariusz Mróz

Nagroda Specjalna Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Jerzego Derendy
Chór Kameralny Ab Imo Pectore - Ożarów Mazowiecki
dyrygent - Mariusz Latek


GRAND PRIX
ex aequo

Żeński Zespół Wokalny "Sigma" Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dyrygent - Magdalena Filipska

Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti - Warszawa
dyrygent - Michał Sławecki