Kategoria "Monodia liturgiczna"

Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti - Warszawa

dyrygent - Michał SławeckiMIL Resp. Tradiderunt me
chorał gregoriański Tr. Commovisti
chorał gregoriański Seq. Stabat Mater dolorosa
chorał gregoriański Resp.-Grad. Christus factus estZespół Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti powstał w marcu 2007 roku. Celem działalności zespołu jest przede wszystkim wykonywanie i popularyzacja śpiewu gregoriańskiego z zastosowaniem owoców zaawansowanych studiów nad antycznymi rękopisami z IX, X i XI wieku. Proponowana interpretacja zapisów neumatycznych in campo aperto, respektująca kryteria semiologiczne, jest nie tylko historycznie prawdopodobna, ale umotywowana naukowo, gdyż mieści się w nurcie badań zapoczątkowanych przez Dom Eugene'a Cardine'a i jego uczniów.

Zespół ma na swoim koncie liczne występy (liturgie i koncerty) w Polsce i za granicą, m.in.: we Włoszech, Francji, Belgii, Słowacji czy Litwie, a do jego największych osiągnięć należy zdobycie we wrześniu 2011 roku dwóch pierwszych miejsc w kategoriach: Canto Gregoriano - Concorso i Canto Monodico Cristiano - Rassegna a Premi na 59. Międzynarodowym Konkursie "Polifonico" w Arezzo we Włoszech.

Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Michał Sławecki.
Prawosławny młodzieżowy chór Woskliknowienije - Hajnówka

dyrygent - Vita KotsyubayloTon 2, śpiew bułgarski Błagoobraznyj Iosif
Śpiew grecki Da isprawitsia molitwa moja
Ton 8, śpiew neumatyczny Sie Żenich griadiet
Śpiew kijowski Exapostilarij Wielkiego CzwartkuMłodzieżowy chór "Woskliknowienije" został utworzony w 2000 r. Uczestniczy w nabożeństwach i świętach parafialnych, bierze udział w krajowych i międzynarodowych Festiwalach Muzyki Cerkiewnej, był między innymi na Ukrainie, Białorusi, Bułgarii, Serbii, na których zajmował przodujące miejsca. Rokrocznie uczestniczy w przeglądach kolęd prawosławnych. Występuje w telewizji oraz radio.

Lata wielkiego zaangażowania i pracy złożyły się na działalność artystyczną chóru w kraju i za granicą.

W czasie rozwoju artystycznego chór potrzebował nazwy, która mogłaby odzwierciedlić jego pracę, myśli, przekonania oraz dawać świadectwo wiary prawosławnej - wszystko to jest w starosłowiańskim słowie "Воскликновение". Czas młodości jest przesycony energią buszującą w dzieciach, życiem, które widzi młodzież w całej krasie, nie poznając przy tym problemów dnia codziennego, podniesieniem duchowym, tą czystą wiarą, której dają świadectwo, śpiewając w chórze cerkiewnym - to wszystko jest włożone w jedno słowo, w nazwę chóru - "Woskliknowienije". Samo słowo "воскликновение" w tłumaczeniu na język polski według słownika cerkiewno-słowiańskiego oznacza: 1) zgodny, spontaniczny śpiew (Ps 26, 6); 2) głośny śpiew wielbienia (Ps 88, 16); 3) radosny krzyk, okrzyk, wołanie.

Udział w festiwalach oraz konkursach chóru Woskliknowienije:

  • 2003 - Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną - I miejsce,
  • 2004 - Międzynarodowy Festiwal "Pieśni cerkiewnej i patriotycznej" we Włodzimierzu na Wołyniu, Ukraina - II miejsce,
  • 2006 - Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną - I miejsce; Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni muzyki cerkiewnej" - Wyróżnienie; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Sw. Bogorodica - Dostojno est" m. Pomorie, Bułgaria - I miejsce za popularyzację prawosławnej muzyki cerkiewnej,
  • 2007 - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Mińsku, Białoruś - I miejsce; Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie dni muzyki cerkiewnej" - II miejsce; X Łódzki Festiwal chóralny "Cantio Lodziensis" - Wyróżnienie,
  • 2008 - Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną - I miejsce; XVII Myślenicki Festiwal Pieśni chóralnej "Kolędy i Pastorałki" - Wyróżnienie; Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" - III miejsce; III Ogólnopolski Ekumeniczny Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej "Kairos" w Warszawie - II miejsce,
  • 2009 - IV Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy - Srebrny Dyplom oraz Nagroda Specjalna; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Sw. Bogorodica - Dostojno est" w m. Pomorie, Bułgaria; Międzynarodowy Festiwal Duchownej Muzyki "Muzyczki Edikt" m. Nisz, Serbia,
  • 2010 - Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną - I miejsce,
  • 2012 - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - III miejsce; Konkurs Piosenki Ukraińskiej "Z pidlaskoji krynicy" - II miejsce,
  • 2013 - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - III miejsce,
  • 2014 - Wrocławski Międzynarodowy Festiwal "Musica Sacra" - III miejsce.