Jurorzy VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej


Jury w kategoriach: Chóry dziecięce do lat 12, Chóry dziecięce do lat 16, Chóry młodzieżowe, Chóry mieszane, Zespoły wokalne


prof. zw. dr hab. Marek Rocławski (Akademia Muzyczna w Gdańsku) - przewodniczący

Prof. zw. Marek Rocławski w roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia w klasie prof. zw. Henryka Gostomskiego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie następnie rozpoczął pracę pedagogiczną. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, w latach 2008-2012 kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej, a obecnie od 2012 roku jest prorektorem ds. organizacyjnych i nauczania Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.
Od dzieciństwa związany z amatorskim ruchem chóralnym jako chórzysta i akompaniator. W latach 1983-1993 był dyrygentem Chóru Męskiego "Moniuszko" w Gdańsku. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i kursach dla dyrygentów (Marktoberdorf, Rottenburg, Legnica, Międzyzdroje, Poznań). Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością artystyczną. Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru Cantores Veiherovienses od początku jego istnienia w 1985 roku. Chór ten pod dyrekcją Marka Rocławskiego zdobywa nagrody na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych, a także dwukrotnie brał udział w Międzynarodowych Konkursach Kompozytorskich.
Prof. Marek Rocławski jest zapraszany do prac komisji kwalifikacyjnych oraz jury konkursów i festiwali chóralnych. Jest recenzentem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną i innymi instytucjami muzycznymi wybrzeża gdańskiego. Jest autorem wielu publikacji zamieszczanych w krajowej prasie fachowej i w opracowaniach naukowych. Od wielu lat związany z Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie. Skomponował hejnał miasta Wejherowa, przygotował także szereg kompozycji, opracowań na chór a cappella i z towarzyszeniem orkiestry. Za swoją działalność artystyczno-naukową otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi , Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz odznakę Zasłużonego Działacza Kultury.
Marek Rocławski pełni także ważne funkcje społeczne w swoim mieście. W latach 1998-2006 był radnym Rady Miasta Wejherowa, był członkiem Rady Programowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.


prof. zw. dr hab. Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Chórmistrz i pedagog, nauczyciel akademicki (profesor zwyczajny) w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wicedyrektor do spraw artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.
Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury prof. Henryka Wojnarowskiego (1986).
W latach 1998-2014 pracowała w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadziła klasę dyrygentury chóralnej i pełniła funkcję opiekuna wydziałowych zespołów wokalnych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.
Od roku 1990 pracuje w PSM II st. im. J. Elsnera (obecnie w ZPSM Nr 1 w Warszawie) jako chórmistrz oraz nauczyciel dyrygowania. Od dwóch lat także jako wicedyrektor do spraw artystycznych szkoły. Z chórem szkolnym "Elsner Coro" wystąpiła na wielu konkursach chóralnych w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia (m.in. I Miejsce w kat. chórów kameralnych na XV Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich w Pardubicach w 1998, wielokrotnie Grand Prix - Puchar Rektora AMFC na Festiwalach Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Mazowieckiego w latach 2001-2014, Srebrny Dyplom na "In Canto sul Garda" w Riva del Garda (Włochy) w 2005, Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Moskwie w 2006, I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych i akademickich oraz Nagrodę specjalną - Grand Prix - Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza na XVI Małopolskim Konkursie Chórów "O złotą strunę" w 2014. Prowadziła koncerty promujące muzykę polską na Litwie, Węgrzech, we Włoszech, w Rosji, Czechach, Słowacji, Austrii i Izraelu.
Pracuje jako juror konkursów chóralnych (m.in.: Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej", konkursy w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska", Ogólnopolski Konkurs "Ars Liturgica" w Gnieźnie, Festiwal Muzyki Chóralnej "Mater Misericordiae", Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia "Warszawska Wiosna Chóralna").


dr hab. Monika Wilkiewicz (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

Absolwentka Wydz. Wych. Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. Z. Bruny (1995). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Laureatka I nagrody I Wydziałowego Konkursu Dyrygentów Chóralnych AM w Bydgoszczy (1995).
W latach 2005-2008 oraz 2008-2012 Prodziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy. Obecnie profesor nadzwyczajny ww. uczelni. W latach 1995-1998 oraz 2002-2004 dyrygent Chóru Męskiego "Hasło" w Bydgoszczy. W latach 1995-2010 dyrygent Żeńskiego Chóru Kameralnego parafii MB Ostrobramskiej. W latach 1996-1998 dyrygent chóru chłopięco-męskiego parafii Św. Wawrzyńca w Nakle. Na przełomie 2004-2005 współpracowała też z chórem mieszanym "Soli Deo" z Nakła oraz 2004-2010 z prof. zw. J. Staneckim prowadząc Chór Kameralny AM w Bydgoszczy. Jest założycielem i dyrygentem Chóru Żeńskiego PRIMO ZSO nr 1w Bydgoszczy (od 1996 r.) jedynego chóru szkolnego, który otrzymał tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej. Z tymże zespołem koncertowała w kraju i za granicą, uczestniczyła w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych uzyskując szereg prestiżowych nagród m.in. Belgii, Czechach, Szwajcarii, Finlandii i we Włoszech. W ciągu jedenastu lat, chór PRIMO pod jej kierunkiem zdobył łącznie jeden "Srebrny Kamerton" (2001) i pięciokrotnie "Złoty Kamerton" (2004, 2006, 2008, 2010, 2012) oraz szereg nagród dodatkowych w Finałach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Od września 2014 dyrygent chórów i zespołów wokalnych PSM I i II st. w Inowrocławiu.
Pomimo stałej aktywności jako dyrygent uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych i wokalnych, prowadzi wykłady i warsztaty chóralne.


Jury w kategoriach: Chóry jednorodne, Chóry kameralne, Monodia liturgiczna


prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak (Akademia Muzyczna we Wrocławiu) - przewodnicząca

Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. Od 1991 roku pracuje w macierzystej Uczelni, gdzie kształci studentów m.in. w zakresie dyrygowania. Od tego samego roku związana była z Chórem "Feichtinum", pełniąc w nim kolejno funkcję asystenta (1991-1995), drugiego dyrygenta (1995-2005) oraz kierownika artystycznego (2005-2014). Ważnym momentem w jej karierze zawodowej było założenie w październiku 2000 roku Zespołu Wokalnego "Senza Rigore", występującego obecnie pod nazwą Chór Kameralny "Senza Rigore" Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Z zespołem tym koncertuje w kraju i za granicą, uczestnicząc w prestiżowych festiwalach muzycznych oraz konkursach chóralnych, na których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia.
W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana, a od września 2012 roku jest dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Od 2009 do 2011 roku prowadziła działalność artystyczną z Zespołem Wokalnym "Voice Factory", realizując program "Chopin a cappella", który z powodzeniem prezentowała w kraju i za granicą. Pracę zespołu dokumentują: płyta "Voice Factory sings Chopin a cappella", płyta "Fabryka kolęd", nagranie dla TVP 2 widowiska taneczno-muzycznego "Chopin 4" z udziałem m.in. Urszuli Dudziak i Włodka Pawlika oraz audycja "Drogi kariery" dla II programu Polskiego Radia.
W jej życiu zawodowym istotne miejsce zajmuje także dydaktyka. Współpracowała jako wykładowca z Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska", Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie, Letnią Akademią w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Prowadziła również zajęcia dla chórzystów i dyrygentów w ramach projektu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jest zapraszana do udziału w pracach jury ogólnopolskich konkursów i przeglądów chóralnych.
Szeroko prowadzona działalność zadecydowała o konsekwentnym przebiegu jej zawodowej kariery uhonorowanej nadaniem w kwietniu 2014 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora sztuk muzycznych.
Jest laureatką m.in. nagród rektorskich Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, srebrnej odznaki "Zasłużony Dla Miasta Rybnika", odznaki honorowej "Zasłużony Dla Kultury Polskiej" oraz "Brązowego Krzyża Zasługi".


ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

Salezjanin, studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą, gdzie w 1990 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1996 roku ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi, a następnie Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie i Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Od 1996 roku pełni funkcję wicedyrektora Salezjańskich Szkół Muzycznych im. ks. A. Chlondowskiego w Lutomiersku, w których prowadzi zajęcia z zakresu wykonawstwa muzyki kościelnej oraz jest dyrygentem szkolnego chóru. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego. W 2006 roku uzyskał w Akademii Muzycznej w Gdańsku stopień doktora, a w 2013 doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Od października 2013 roku prowadzi zajęcia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na stanowisku adiunkta.
W roku 1998 założył Chór Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku, z którym prowadzi działalność koncertową w Polsce i za granicą, bierze udział w festiwalach i konkursach, na których zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, oraz dokonuje nagrań płytowych.
Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych i Polskiej Federacji "Pueri Cantores".


dr hab. Tomasz Dzięcioł (Akademia Muzyczna w Poznaniu)

Urodził się w Poznaniu i w tym właśnie mieście, o niezwykle bogatej tradycji muzycznej, a zwłaszcza chóralnej, rozwijał swoją muzyczną wiedzę i umiejętności. Po ukończeniu klasy fortepianu w szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, kontynuował naukę na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej poznańskiej Akademii Muzycznej, w klasie profesora Janusza Dzięcioła. Studia ukończył z wyróżnieniem w 2000 roku, zostając w tym samym roku laureatem pierwszej nagrody VIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. Od 1998 roku pracuje jako dyrygent z poznańskimi chórami: parafii Bożego Ciała w Poznaniu, Poznańskim Chórem Polihymnia, do 2006 roku z Chórem Nova im. St. Moniuszki. W latach 2006-2009 był asystentem prof. Stefana Stuligrosza i II dyrygentem w chórze Poznańskie Słowiki. Z prowadzonymi zespołami koncertował na terenie kraju i poza granicami. Jest laureatem licznych konkursów chóralnych na terenie Polski i za granicą m.in. w Legnicy, Rumi, Wejherowie, Bydgoszczy, Częstochowie, Ołomuńcu i Lloret de Mar. W repertuarze chóralnym Tomasza Dzięcioła znajduje się około 250 pozycji kompozytorów różnych epok. W dorobku artystycznym posiada nagrania płyt CD oraz DVD z muzyką wokalną i wokalno-instrumentalną. Tomasz Dzięcioł prowadzi także działalność naukową i dydaktyczną, pracując w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.