Werdykt jury VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"

JURY I w składzie:
prof. zw. dr hab. Marek Rocławski – przewodniczący
prof. zw. dr hab. Bernard Mendlik – członek
ks. dr Dariusz Sobczak – członek
oceniające uczestników w następujących kategoriach:
A – Chóry dziecięce do lat 12
D – Chóry akademickie
G – Chóry mieszane
H – Chóry kameralne

oraz

JURY II w składzie:
dr hab. Dariusz Zimnicki – przewodniczący
dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw. – członek
ks. dr Mariusz Białkowski – członek
oceniające uczestników w następujących kategoriach:
C – Chóry młodzieżowe
E – Chóry dorosłych powyżej 55 roku życia
F – Chóry jednorodne
I – Zespoły wokalne
J – Chóry parafialne
K – Monodia

wysłuchały prezentacje 29 zespołów, które wykonały obligatoryjnie kompozycje sakralne, w tym dwie do wykonania podczas liturgii.

OCENA JURY

Jury ww. składzie postanowiło przyznać następujące miejsca:

I. w kategorii "Chóry dziecięce do lat 12"

Złoty Dyplom

Chór SZCZYGIEŁKI – Poniatowa – 91,0 pkt.
dyrygent – Anna Maria Karwat

II. w kategorii "Chóry młodzieżowe"

Złoty Dyplom

Chór Dziewczęcy SKOWRONKI – Poznań – 94,7 pkt.
dyrygent – Alicja Szeluga

Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" – 91,4 pkt.
dyrygent – Grzegorz Handke

III. w kategorii "Chóry akademickie"

Złoty Dyplom

Chór Politechniki Koszalińskiej "Canzona" – 95,0 pkt.
dyrygent – Radosław Wilkiewicz

Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni – 92,7 pkt.
dyrygent – Paweł Łuczak

Srebrny Dyplom

Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – 89,0 pkt.
dyrygent – Agnieszka Sowa

IV. w kategorii "Chóry dorosłych powyżej 55 roku życia"

Brązowy Dyplom

Żeński Chór "Gaudeamus" Gminy Wejherowo – 78,0 pkt.
dyrygent – Marek Rogalski

WARSZAWSKI CHÓR POLONIA im. Ignacego Jana Paderewskiego – 75,0 pkt.
dyrygent – Zbigniew Szablewski

Chór "Res Musica" – Gryfino – 70,0 pkt.
dyrygent – Grzegorz Handke

V. w kategorii "Chóry jednorodne"

Srebrny Dyplom

Chór Kameralny "Vivace" z Pamiątkowa – 85,7 pkt.
dyrygent – Urszula Grzęda

Żeński Chór Nauczycielski PRIMO VERE – Szczecin – 82,0 pkt.
dyrygent – Zbigniew Woźniak

VI. w kategorii "Chóry mieszane"

Srebrny Dyplom

Chór Kameralny Sine Nomine – Poznań – 87,0 pkt.
dyrygent – Anna Hyjek

Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego "Academia Musica" w Słupsku – 86,0 pkt.
dyrygent – Jolanta Otwinowska

Chór Mieszany "Echo" Zebrzydowice – 85,0 pkt.
dyrygent – Jadwiga Sikora

Olsztyński Chór BEL CANTO – 82,0 pkt.
dyrygent – Jan Połowianiuk

Brązowy Dyplom

Chór Appassionato – Gniewino – 79,0 pkt.
dyrygent – Joanna Kurek

VII. w kategorii "Chóry kameralne"

Złoty Dyplom

Zespół Wokalny "Rondo" z Wrocławia – 99,0 pkt.
dyrygent – Małgorzata Podzielny

Zespół Wokalny Minimus – Poznań – 97,0 pkt.
dyrygent – Sławomira Raczyńska

Chór Nadzieja – Nakło n. Notecią – 92,0 pkt.
dyrygent – Michał Gacka

Srebrny Dyplom

Poznański Chór Kameralny FERMATA – 83,0 pkt.
dyrygent – Mateusz MJ Sibilski

Brązowy Dyplom

Chór Kameralny MEDICANTO przy Opolskiej Izbie Lekarskiej w Opolu – 77,0 pkt.
dyrygent – Elżbieta Willim

Kameralny Chór Męski "Szpaki" – Gniezno – 75,0 pkt.
dyrygent – Paulina Kuczyńska-Siwka

Chór Concentus – Działdowo – 71,0 pkt.
dyrygent – Dominika Banach

VIII. w kategorii "Zespoły wokalne"

Złoty Dyplom

Schola Cantorum "Kalokagatia" – Gdańsk – 92,7 pkt.
dyrygent – Marek Rogalski

Srebrny Dyplom

Zespół Kameralny "Vocalis" – Szczecin – 89,7 pkt.
dyrygent – Anna Machowska

IX. w kategorii "Chóry parafialne"

Brązowy Dyplom

CHÓR EPIFANIA z Parafii pw. Objawienia Pańskiego w Poznaniu – 78,0 pkt.
dyrygent – Anna Dolecka

X. w kategorii "Monodia"

Złoty Dyplom

Schola Gregoriańska Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku – 92,0 pkt.
dyrygent – Kazimierz Dąbrowski

Srebrny Dyplom

Schola Gregoriana "Kalokagatia" – Gdańsk – 89,0 pkt.
dyrygent – Marek Rogalski

Cantus Solemnis – Poznań – 83,0 pkt.
dyrygent – Ewa Domagała


NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza
Zespół Wokalny Minimus – Poznań
dyrygent – Sławomira Raczyńska

Nagroda Specjalna Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr. hab. Jacka Woźnego
"Dla najlepszego dyrygenta"

Marek Rogalski
dyrygent Scholi Cantorum "Kalokagatia" z Gdańska oraz Żeńskiego Chóru "Gaudeamus" Gminy Wejherowo

Nagroda Specjalna Jego Magnificencji Rektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie Ks. kanonika dr. Przemysława Kwiatkowskiego
Chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni
dyrygent – Paweł Łuczak

Nagroda Specjalna Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr. hab. Bernarda Mendlika
Chór Dziewczęcy SKOWRONKI – Poznań
dyrygent – Alicja Szeluga

Nagroda Specjalna Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej
Chór Politechniki Koszalińskiej "Canzona"
dyrygent – Radosław Wilkiewicz

Nagroda Specjalna Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa w Gnieźnie Marcina Makohońskiego
Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki"
dyrygent – Grzegorz Handke

Nagroda Specjalna Proboszcza i Kustosza Archikatedralnej Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie Ks. infułata Jana Kasprowicza
"Dla najlepszego chóru kościelnego"

Schola Gregoriańska Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku
dyrygent – Kazimierz Dąbrowski

Nagroda Specjalna Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Ks. prałata Krzysztofa Stawskiego
Schola Cantorum "Kalokagatia" – Gdańsk
dyrygent – Marek Rogalski

Nagroda Specjalna Prezesa Spółki Radio Plus Polska Ks. prałata Pawła Gronowskiego
Chór SZCZYGIEŁKI – Poniatowa
dyrygent – Anna Maria Karwat

Nagroda Specjalna Dyrektora Chóru Prymasowskiego, Dyrektora Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej Ks. kanonika dr. Dariusza Sobczaka
Chór Nadzieja – Nakło n. Notecią
dyrygent – Michał Gacka


GRAND PRIX konkursu – Nagroda Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski
Zespół Wokalny "Rondo" z Wrocławia
dyrygent – Małgorzata Podzielny