Konferansjerzy VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"


dr Anna Szarapka (Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy)

Ukończyła teorię muzyki na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Warszawie. W 2010 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie obroniła dysertację doktorską Władysław Walentynowicz twórca, pedagog i organizator życia muzycznego napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Podhajskiego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i sympozjach (Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Warszawa, Wrocław). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na muzyce polskiej XX i XXI wieku oraz życiu muzycznym regionu Pomorza i Kujaw. Ma w dorobku kilkadziesiąt artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach Akademii Muzycznych w Bydgoszczy, w Gdańsku oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest autorką haseł biograficznych w słowniku Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod redakcją Marka Podhajskiego, a także autorką omówienia twórczości Michała Dobrzyńskiego na płycie kompaktowej Expression (DUX 2012).

Pracuje na stanowisku nauczyciela dyplomowanego w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Współpracuje również jako publicysta i prelegent z regionalnymi instytucjami kulturalnymi. Jest wiceprezesem Towarzystwa Mozartowskiego, członkiem zarządu Fundacji na rzecz młodzieży muzykującej "Viva-Musica", członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo. Za pracę na rzecz kultury otrzymała odznaczenie "Zasłużony Działacz Kultury".


Martyna Magdziarz

Ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu im. I. J. Paderewskiego na poziomie magisterskim ze specjalizacją "Gra na skrzypcach" oraz studia licencjackie ze specjalizacją "Muzyka Kościelna". W czasie studiów korzystała z wymiany studenckiej na wyjazd do Akademii Muzycznej im. Santa Cecilia w Rzymie w ramach programu "Erasmus +".

Pracuje jako nauczyciel gry na skrzypcach, organista, śpiewa w scholi gregoriańskiej "Canticum cordium", a także gra w Zespole Muzyki i Tańca Ludowego "Poligrodzianie", z którym koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w Nowej Zelandii, Chile, Indiach, Chinach, Japonii, Rosji, Norwegii, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Czechach, na Cyprze, Tahiti, Tajwanie, Litwie, Węgrzech, we Włoszech i w Polskiej Ambasadzie na Łotwie.

Brała udział w osiągnięciach zespołów:
- I Nagroda na VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca Ludowego w Rydze z zespołem "Poligrodzianie" (2016),
- I Nagroda w dziedzinie muzyki współczesnej, II nagroda w dziedzinie muzyki sakralnej i Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Bergen z Chórem Kameralnym "Paderewski" pod kierunkiem prof. Marka Gandeckiego (2016),
- I Nagroda, Grand Prix i tytuł "Absolute World Champion" na Festiwalu "World Association of Folklore Festivals WAFF" w Bułgarii z zespołem "Poligrodzianie" (2015).