KontoFederacja Caecilianum

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

BZ WBK

81 1090 1841 0000 0001 2277 3257

z dopiskiem: VII ArsLit, nazwa chóru / zespołu wokalnego