Werdykt jury VI Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"

JURY w składzie:
prof. dr hab. Wiesław Delimat – przewodniczący
prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska – członek
prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon – członek
prof. dr hab. Bernard Mendlik – członek
dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz – członek

wysłuchało prezentacji 32 zespołów w 8 kategoriach: Chóry dziecięce do lat 12, Chóry dziecięce do lat 16, Chóry młodzieżowe, Chóry jednorodne, Chóry mieszane, Chóry kameralne, Zespoły wokalne oraz Schole gregoriańskie. Wykonały one obligatoryjnie kompozycje sakralne, w tym dwie do wykorzystania podczas liturgii.

OCENA JURY

Jury ww. składzie postanowiło przyznać następujące miejsca:

I. w kategorii „Chóry dziecięce do lat 12”

Srebrny Dyplom

Chór Dziecięcy OSM I st. im. S. Moniuszki w Łodzi – 84,8 pkt
dyrygent - Kamil Chałupnik

"Paradiso" Chór Dziewczęcy Szkoły Katedralnej w Poznaniu – 84,0 pkt
dyrygent - Ewa Domagała

II. w kategorii „Chóry dziecięce do lat 16”

Złoty Dyplom

Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego – 91,0 pkt
dyrygent - Dorota Wojnowska

Srebrny Dyplom

Chór Kameralny Gimnazjum Katedralnego w Poznaniu – 81,6 pkt
dyrygent - Ewa Domagała

Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie – 81,0 pkt
dyrygent - Agata Pawłowska

III. w kategorii „Chóry młodzieżowe”

Złoty Dyplom

Młodzieżowy Chór "Canto" Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku – 95,6 pkt
dyrygent - Marian Szczepański

Srebrny Dyplom

Chór Mieszany Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy – 83,0 pkt
dyrygent - Aleksandra Grucza-Rogalska

IV. w kategorii „Chóry jednorodne”

Złoty Dyplom

Wyrzyski Chór Męski – 91,0 pkt
dyrygent - Piotr Jańczak

Srebrny Dyplom

Canzona Kameralna - Murowana Goślina – 81,0 pkt
dyrygent - Adrianna Wtorkowska-Kubińska

V. w kategorii „Chóry mieszane”

Złoty Dyplom

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu – 97,8 pkt.
dyrygent - Marek Gandecki

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej – 95,8 pkt
dyrygent - Mariusz Mróz

Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 92,4 pkt
dyrygent - Małgorzata Langer-Król

Chór Kameralny "Canto" - Wyrzysk – 91,0 pkt
dyrygent - Piotr Jańczak

Srebrny Dyplom

Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 86,4 pkt
dyrygent - Benedykt Odya

Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – 83,0 pkt
dyrygent - Joanna Korczago

Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 81,0 pkt
dyrygent - Monika Mielko-Remiszewska

Brązowy Dyplom

Miejsko-Parafialny Chór SCHOLA CANTORUM MAXIMILIANUM w Józefowie – 78,0 pkt
dyrygent - Zbigniew Siekierzyński

Chór Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Zgierzu – 76,2 pkt
dyrygent - Patryk Kobylarczyk

Chór The G Singers - Grudziądz – 74,2 pkt
dyrygent - Aleksandra Drozdecka

Słupski Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego "Academia Musica" – 73,4 pkt
dyrygent - Jolanta Otwinowska

VI. w kategorii „Chóry kameralne”

Złoty Dyplom

Chór Kameralny Ab Imo Pectore - Ożarów Mazowiecki – 93,2 pkt
dyrygent - Mariusz Latek

Sanktuaryjny Chór MUSICA EX ANIMA - Kraków – 91,6 pkt
dyrygent - Krzysztof Michałek

Srebrny Dyplom

Chór Akademicki "Tibi Domine" - Warszawa – 85,2 pkt
dyrygent - Justyna Pakulak

Chór Akademicki Coro da Camera Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 81,4 pkt
dyrygent - Barbara Dąbrowska-Silska

Poznański Chór Kameralny FERMATA – 81,0 pkt
dyrygent - Mateusz MJ Sibilski

Brązowy Dyplom

Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – 80,0 pkt
dyrygent - Iwona Wiśniewska-Salamon

VII. w kategorii „Zespoły wokalne”

Złoty Dyplom

Zespół Wokalny Minimus - Poznań – 94,0 pkt
dyrygent - Sławomira Raczyńska

Zespół Wokalny "AKRYWIMA" - Poznań – 91,4 pkt
dyrygent - Dorota Wojnowska

Żeński Zespół Wokalny "Sigma" Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – 91,0 pkt
dyrygent - Magdalena Filipska

Srebrny Dyplom

Męski Kameralny Zespół Wokalny The Singing Heads - Łódź – 88,2 pkt
dyrygent - Mariusz Lewy

VIII. w kategorii „Schole gregoriańskie”

Złoty Dyplom

Virum Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński - Warszawa – 97,8 pkt
dyrygent - Michał Sławecki

Srebrny Dyplom

Schola Gregoriańska Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – 87,2 pkt
dyrygent - Krzysztof Michałek


NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Specjalna Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w Warszawie Krzysztofa Dudka
za dobór repertuaru

Marian Szczepański – dyrygent Młodzieżowego Chóru "Canto" Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku

Nagroda Specjalna Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka
Chór Kameralny Ab Imo Pectore - Ożarów Mazowiecki
dyrygent - Mariusz Latek

Nagroda Specjalna Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka
Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dyrygent - Małgorzata Langer-Król

Nagroda Specjalna Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka
Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
dyrygent - Mariusz Mróz

Nagroda Specjalna Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka
Zespół Wokalny "AKRYWIMA" - Poznań
dyrygent - Dorota Wojnowska

Nagroda Specjalna Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego
za kulturę brzmienia

Zespół Wokalny Minimus - Poznań
dyrygent - Sławomira Raczyńska

Nagroda Specjalna Dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr. hab. Bernarda Mendlika dla najlepszego chóru akademickiego
Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
dyrygent - Marek Gandecki

Nagroda Specjalna Banku Spółdzielczego w Gnieźnie dla najlepszego dyrygenta konkursu
Mariusz Mróz – dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej

Nagroda Specjalna Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Krzysztofa Stawskiego
za wkład w rozwój sztuki chóralnej

Piotr Jańczak – dyrygent i kompozytor

Nagroda Specjalna Prezesa Oddziału Wielkopolskiego MACIERZ Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Mariusza Pilarczyka
za najlepszą interpretację utworu kompozytora polskiego
za wykonanie utworu „De profundis” Marcina Łukaszewskiego

Młodzieżowy Chór "Canto" Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku
dyrygent - Marian Szczepański

Nagroda Specjalna Prezesa MPK w Gnieźnie Tomasza Budasza
Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego
dyrygent - Dorota Wojnowska

Nagroda Specjalna Państwa Edyty i Rajmunda Gąsiorków
dla najlepszego solisty konkursu
Mikołaj Derentowicz - Virum Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński - Warszawa


GRAND PRIX
ex aequo

Virum Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński - Warszawa
dyrygent - Michał Sławecki

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
dyrygent - Marek Gandecki