Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"


prof. dr hab. Wiesław Delimat (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - przewodniczący

Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów (prof. Jan Jargoń) i dyrygentury (prof. Jerzy Katlewicz). W tej samej uczelni przeprowadził przewód kwalifikacyjny I stopnia (2001) oraz przewód habilitacyjny (2008), obydwa w zakresie dyrygentury. W 2014 roku otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.
Jako organista, kameralista oraz dyrygent koncertował w większości krajów Europy, a także w USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Dyrygował m.in. w słynnej Filharmonii Berlińskiej i lipskim Gewandhaus. Występował z wieloma renomowanymi zespołami orkiestrowymi oraz chóralnymi, do których należą m.in.: Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej, NOSPR w Katowicach, Capella Cracoviensis, EuropaChorAkademie w Moguncji. W latach 1994-1999 był dyrygentem Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2000 powołał do istnienia chór kameralny Kantorei Sankt Barbara oraz orkiestrę L’Estate Armonico. Z zespołami tymi wykonał w kraju i zagranicą kilkadziesiąt dzieł wokalno-instrumentalnych różnych epok i stylów oraz dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych. Zdobył także wiele nagród i wyróżnień konkursowych. Był jurorem licznych festiwali i konkursów chóralnych w Polsce i za granicą.
Wiesław Delimat jest pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej i kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Ponadto jest dyrektorem Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz prezesa krakowskiego oddziału Federacji Caecilianum.
Za swoją działalność pedagogiczną, artystyczną oraz organizacyjną został wyróżniony wieloma odznaczeniami kościelnymi i państwowymi. Najcenniejszym z nich jest Order św. Sylwestra, nadany przez Papieża Benedykta XVI.


prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Chórmistrz i pedagog, nauczyciel akademicki (profesor zwyczajny) w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wicedyrektor do spraw artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.
Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury prof. Henryka Wojnarowskiego (1986).
W latach 1998-2014 pracowała w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadziła klasę dyrygentury chóralnej i pełniła funkcję opiekuna wydziałowych zespołów wokalnych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.
Od roku 1990 pracuje w PSM II st. im. J. Elsnera (obecnie w ZPSM Nr 1 w Warszawie) jako chórmistrz oraz nauczyciel dyrygowania. Od dwóch lat także jako wicedyrektor do spraw artystycznych szkoły. Z chórem szkolnym "Elsner Coro" wystąpiła na wielu konkursach chóralnych w kraju i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia (m.in. I Miejsce w kat. chórów kameralnych na XV Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich w Pardubicach w 1998, wielokrotnie Grand Prix - Puchar Rektora AMFC na Festiwalach Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Mazowieckiego w latach 2001-2014, Srebrny Dyplom na "In Canto sul Garda" w Riva del Garda (Włochy) w 2005, Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Moskwie w 2006, I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych i akademickich oraz Nagrodę specjalną - Grand Prix - Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza na XVI Małopolskim Konkursie Chórów "O złotą strunę" w 2014. Prowadziła koncerty promujące muzykę polską na Litwie, Węgrzech, we Włoszech, w Rosji, Czechach, Słowacji, Austrii i Izraelu.
Pracuje jako juror konkursów chóralnych (m.in.: Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej", konkursy w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska", Ogólnopolski Konkurs "Ars Liturgica" w Gnieźnie, Festiwal Muzyki Chóralnej "Mater Misericordiae", Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia "Warszawska Wiosna Chóralna").


prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon (Akademia Muzyczna w Katowicach)

Profesor sztuki muzycznej. Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie chórmistrzowskiej profesora Jana Wojtachy. Pracę zawodową rozpoczęła w 1987 r. w Instytucie Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a od 1 października 2003 r. związana jest z Katedrą Chóralistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach. W dorobku artystycznym posiada wiele zagranicznych i krajowych indywidualnych nagród dyrygenckich, m.in. Nagrodę Specjalną Bärenreitera za wybitną kreację artystyczną, dwie nagrody Złotej płyty (SPAV). Z Chórami Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego nagrała łącznie 9 płyt CD, w tym jedną szczególną "Pater Noster" z udziałem Krzysztofa Kolbergera (recytacje), a dedykowaną w 2003 roku przez społeczność akademicką Uniwersytetu Śląskiego Św. Janowi Pawłowi II. Z prowadzonymi chórami uzyskała czołowe nagrody na wielu konkursach krajowych, a także międzynarodowych we Włoszech, Czechach, Wlk. Brytanii, Rosji. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury, Teorii w Akademii Muzycznej w Katowicach.


prof. dr hab. Bernard Mendlik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Także w poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura (2006). Dyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy (2012-2016). W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i na Malcie, w Danii i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. Kierownik tematu w ramach badań statutowych prowadzonych w Instytucie Edukacji Muzycznej pt. "Kształcenie dyrygentów szkolnych zespołów muzycznych". Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 6 lat w Bydgoszczy. Członek zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. V-ce Prezes ASZ UKW w Bydgoszczy. Był Kierownikiem Projektów finansowanych ze środków unijnych RPO: Budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy. Ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (2014). Od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu III Wieku przy UKW w Bydgoszczy. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne. Odznaczony Brązowym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Honorowy Obywatel Miasta Wągrowca – 2014.


dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, prof. AM (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

Ukończyła PSM I i II st. w Lublinie w klasie skrzypiec. W 1994 r. została absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego ze specjalnością dyrygentura chóralna w klasie adi. dr. Jana Przybylskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. W 2006 r. uzyskała stopień doktora, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura.
Od 1994 r. jest dyrygentem Chóru Dziecięcego "Gioia di Cantare" Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, a od 1998 r. również Chóru Młodzieżowego "Semper Iuvenes". W latach 1995-2003 prowadziła Chór Męski "Copernicus" w Toruniu. Od 2002 r. jest współzałożycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego "Akolada", działającego od 2007 r. przy Bydgoskiej Szkole Wyższej. Prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów oraz uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Od 2012 r. pracuje w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, prowadząc m.in. klasę dyrygentury chóralnej oraz Chór Akademicki. Jest członkiem rady artystycznej bydgoskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Z prowadzonymi przez siebie zespołami koncertuje w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Grecji, Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Danii i na Litwie, z powodzeniem biorąc udział w festiwalach i konkursach chóralnych, ponad 100 razy zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia, w tym kilkanaście nagród Grand Prix. Wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta podczas ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów chóralnych. Dwukrotnie została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia, a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował ją Odznaką dla Zasłużonego Działacza Kultury.