Fundatorzy nagród w VI Ogólnopolskim Konkursie "Ars Liturgica"


Fundator Grand Prix konkursu

Jego Ekscelencja Ks. Abp Wojciech Polak
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

Fundatorzy Nagród Specjalnych

Krzysztof Dudek
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie
Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski
Dariusz Pilak
Starosta Gnieźnieński
Piotr Gruszczyński
Senator RP
Prof. dr hab. Bernard Mendlik
Dyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
Ks. Krzysztof Stawski
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Mariusz Pilarczyk
Prezes Oddziału Wielkopolskiego MACIERZ Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Tomasz Budasz
Prezes MPK w Gnieźnie
Edyta i Rajmund Gąsiorkowie