Uczestnicy V Ogólnopolskiego Konkursu "Ars Liturgica"Kategoria chórów kościelnych

wszystkie chóry kościelne - repertuary

 1. Chór "Magnificat" parafii Św. Klemensa w Głogowie

  dyrygent - Lidia Słotwińska

 2. Chór Kameralny Ab Imo Pectore - Ożarów Mazowiecki

  dyrygent - Mariusz Latek

 3. Chór Rotondo Parafii pw. Św. Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu

  dyrygent - Natalia Sobkowiak-Bolewska

 4. Zespół Kameralny Chóru Katedralnego im. ks. Alfreda Hoffmana w Siedlcach

  dyrygent - Michał Roman Szulik

 5. Męski Zespół Wokalny Canticum Novum parafii Gwiazda Morza w Sopocie

  dyrygent - Arkadiusz WanatKategoria chórów świeckich

wszystkie chóry świeckie - repertuary

 1. Chór Gaudium per Canto - Gdańsk

  dyrygent - Anna Fiebig

 2. Chór Mieszany Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku

  dyrygent - Michał Kozorys

 3. Chór Mieszany "Metrum" - Gniezno

  dyrygent - Jarosław Krenz

 4. Zespół wokalny "Ad Libitum" - Gniezno

  dyrygent - Jarosław Krenz

 5. Chór "The G Singers" - Grudziądz

  dyrygent - Aleksandra Drozdecka

 6. Inovroclaviensis Cantans - Inowrocław

  dyrygenci - Izabela Szyma-Wysocka, Danuta Szyma

 7. Międzyszkolny Młodzieżowy Chór Żeński "Iuvenales Cantores Lodzienses" przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

  dyrygent - Krzysztof Kozłowski

 8. Chór "Animato" - Pawłowice

  dyrygent - Małgorzata Lucjan

 9. Chór Żeński Sonantes Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  dyrygent - Hanna Malicka

 10. Zespół Solistów Lumen Vocale - Poznań

  dyrygent - Marianna Majchrzak

 11. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie

  dyrygent - Sylwia Fabiańczyk-Makuch

 12. Zespół Wokalny "Rondo" - Wrocław

  dyrygent - Małgorzata Podzielny