KontoFederacja Caecilianum

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

BZ WBK

07 1090 1753 0000 0001 0338 1791

z dopiskiem: V ArsLit, nazwa chóru / zespołu wokalnego